Luova lava -ohjaajaesittelyt

Johanna Perttunen - Haagan, Myllykylän ja Vallilan kerhot 

Hei, olen Johanna, Helsingissä asuva teatteriopettaja (TeM) ja Luova Lava -teatterikerhon ohjaaja. Omaan paljon opettamis- ja ohjaamiskokemusta eri ikäryhmien parissa. Olen työskennellyt mm. Kallion Lukiossa, Kaarinan nuorisoteatterissa sekä MLL:n teatterikerhon vetäjänä. Olen erityisen kiinnostunut työryhmälähtöisistä prosesseista, joissa ryhmä pääsee itse ideoimaan esityksiä ohjaajan johdolla.

Käytän opetuksessani eri taiteenlajeja kuten musiikkia, piirtämistä ja tanssia teatterin tukena, sillä haluan näyttää oppiilaille miten eri taiteenlajit voivat toimia yhdessä. Näyttelijäntyön opetuksessa haluan oppilaitteni kehittävän oman tapansa tehdä teatteria. Tärkeintä kuitenkin on yhdessä tekemisen riemu!

Sähköposti: johanna.perttunen@gmail.com
Ilona Karppanen - Vuoniityn ja Herttoniemenrannan kerhot

Hei! Nimeni on Ilona. Olen teatteri-ilmaisun ohjaaja ja omaan pitkän kokemustaustan eri-ikäisten ryhmien parissa työskentelystä ja yhteisöllisistä taideprosesseista. Olen valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi vuonna 2017. Opiskelujen ohessa ja valmistumiseni jälkeen olen esitysten valmistamisen ja esiintymisen lisäksi ohjannut erilaisia lasten, nuorten ja aikuisten ilmaisullisia - ja taiteellisia ryhmiä ja työpajoja muun muassa seurakunnille, opiskelijajärjestöille ja kouluille.

Esiintymistaitojen opettamisen lisäksi pyrin opettamaan myös luovuutta ja mielikuvituksen harjoittamista. Käytän menetelmiä kirjallisen, visuaalisen, liikkeellisen ja draamallisen ilmaisun työkalupakeista ja sovellan näitä mielelläni keskenään.

Sähköposti: ilona.karppanen@gmail.com


Katariina Kannisto - Maunulan kerhot

Hei! Olen Katariina, teatteri-ilmaisun ohjaaja, sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja koulutuksen saanut teatterialan moniosaaja. Teen laajasti erilaisia töitä taidekentällä mm. ohjaajana, opettajana, maskeeraajana ja esiintyjänä. Olen opettanut ja ohjannut paljon erilaisia ja eri-ikäisiä ryhmiä. Opetan pääasiassa improvisaatiota, näyttelijäntyötä, maskeerausta ja tanssillista ilmaisua. Työskentelen taidekentällä erilaisissa yhteisöissä ja projekteissa työväenopistoista ammattiteatteri-ensembleihin.

Minulle teatteria opettaessa ja ohjatessa tärkeää on yhdessä tekeminen ja ideoiminen, uuden oppiminen, uteliaisuus, sekä ihmisten välinen kontakti. Kerhossa tutustutaan laajasti erilaisiin tapoihin ilmaista; keskitytään läsnäoloon, mokaamisen sietämiseen, esillä olemiseen ja liikkeelliseen työskentelyyn. Omat lähtökohtani näyttelijäntyön opetukselle tulevat vahvasti impron maailmasta, jossa kuuntelu ja toisten ideoista inspiroituminen ja niiden eteenpäin vieminen ovat isossa roolissa. Opettajana ja ohjaajana toimin aina ryhmän lähtökohdat huomioon ottaen ja kuunnellen. Haluan, että jokainen kurssilainen saa tutustua teatteriin ja ilmaisuun omien kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan ja näin löytää oman tapansa tehdä ja ilmaista itseään.

Sähköposti: katariina.kannisto@gmail.com


Pauliina Lintula - Kalasataman kerhot