Kerhot 3.-7.-luokkalaisille

Nutan kevään 2024 kerhotarjonta

Järjestämme nuorisotalolla toimintakauden aikana kerhoja, joista osa on ilmaisia ja osasta peritään pieni maksu. Osaan kerhoista tarvitsemme ilmoittautumisen vanhemmilta, muihin riittää nuoren oma ilmoitus osallistumisesta. Kerhoihin voivat osallistua kaikki 3-7.-luokkalaiset, joilla on voimassa oleva nuorisotalon jäsenkortti.
Voit ilmoittautua kerhoon sähköpostilla munkkivuoren.nuorisotalo@nuorisoseurat.fi tai puh: 045 2586852 (myös Whatsapp). 

Maanantaisin kokkikerhot klo 15.30 – 17.00
Nutan keittiössä kokkaillaan maanantaisin koko kevätkausi. Kerhossa lapset pääsevät harjoittelemaan keittiötaitoja, tutustumaan toisiinsa ja kokkailemaan toivomiaan ruokia.  Yksi kerho sisältää 4 kerhokertaa ja maksaa 10€. Kerhoon tulee ilmoittautua etukäteen. HUOM! ilmoitathan lapsesi ensisijaisesti vain yhteen kerhoon. Kun yksi kerho on ohi, voit ilmoittaa lapsesi seuraavaan, jos tilaa löytyy. Yhteen kerhoon otetaan 6 osallistujaa. Saat kerhon maksuohjeet ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Kokkikerho I 8.1 – 29.1.2024
Kokkikerho II tulossa 5.2 – 4.3.2024 (talvilomaviikolla ei ole kerhoa)
Kokkikerho III tulossa 11.3 – 8.4.2024
Kokkikerho IV tulossa 15.4 – 6.5.2024

Tiistaisin  teatterikerho 3.-4.- luokkalaisille klo 15.00 – 15.45 *TÄYNNÄ*
Kerhossa harjoittelemme erilaisia teatterileikkejä ja teemme yhdessä pieniä näytelmiä. Kerhoon mahtuu 8 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kerho on ilmainen.
 
Keskiviikkoisin virkkauskerho klo 15.15 – 16.15 *TÄYNNÄ*
Kerhossa harjoitellaan erilaisia virkkaustekniikoita ja teemme yhdessä omat pehmomustekalat. Kerho ilmainen ja siihen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
 
Keskiviikkoisin taidekerho klo 15.15-16.45
Kerhossa teemme erilaisia luovia töitä ja projekteja, osallistujien mielenkiintoja huomioiden. Kerhoon mahtuu 10 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kerho on ilmainen.
 
Torstaisin videopelikerho  noin klo 15.15 – 16.30
Ohjaajien ja lasten yhteispelaamista nutalla Xbox One / Playstation 4 / Nintendo – pelikonsoleilla
nuorisotalon salissa valkokankaalta. Pelattavien pelien ikärajana on korkeintaan K7 ja jokaisella kerhokerralla keskitytään pelaamaan yhtä 4 pelaajan yhteistyöpeliä kerralla. Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
 
Perjantaisin talotoimikunta klo 15.00 – 16.00
Talotoimikunta perustuu nuorten osallisuuden tukemiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen nuorisotalon toiminnassa. Toimikunnassa suunnitellaan erilaisia tapahtumia ja kehitetään talontoimintaa lasten- ja nuorten lähtökohdista. Talotoimikunta kokoontuu nuorisotalon tiloissa. Toiminta on maksuton ja etukäteen ei tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja Iidalta!
 
POP UP-liikuntakerho (päivä ja ajankohta vaihtelee viikoittain)
Liikuntakerhossa leikitään lasten toivomia yhteisleikkejä tai pelataan salibandyä/jalkapalloa tms. Kerho on maksuton.

In English:

Clubs for 3rd-7th graders

Youth center´s autumn 2024 club offering
During the operating season, we organise clubs at the youth centre, some of which are free of charge and some of which are subject to a small fee. For some clubs, we need registration from the parents, for others it is enough for the young person to notify to the councelor of their participation. All 3rd-7th graders with a valid youth centre membership card can participate in the clubs.
You can register for the club by e-mail munkkivuoren.nuorisotalo@nuorisoseurat.fi or tel: 045 2586852 (also Whatsapp).

Monday cooking clubs 15.30–17.00
Youth center´s kitchen cooks on Mondays throughout the autumn season. In the club, children get to practice their kitchen skills, get to know each other and cook the dishes they want. One club includes 4 sessions and costs 10 €. You must register for the club in advance. N.B! Please enrol your child primarily in only one club, other clubs can be placed on a waiting list. One club accepts 6 participants. You will receive payment instructions for the club upon registration.

Cooking Club I
Cooking Club II
Cooking Club III
Cooking Club IV

On Tuesdays theatre club for 3rd-4th graders at 15.00–15.45 (fully booked)
In the club, we practice various theatre games and make small plays together. The club can accommodate up to 8 participants. The places will be filled in the order of registration. The club is free.

Wednesdays  crochet club 15.15–16.15 (fully booked)
In the club we practice different crochet techniques and together we make our own soft octopuses. The club is free and you do not need to register in advance.

Wednesdays  art club at 15.15–16.45
In the club, we do various creative work and projects, taking into account the interests of the participants. The club can accommodate up to 10 participants. The places will be filled in the order of registration. The club is free.

Thursdays Video Game Club
Counselor and children play together on Xbox One / Playstation 4 / Nintendo game consoles in the gym of the youth centre on the big screen. The maximum age limit for games is K7 and each club session focuses on playing one 4-player co-op game at a time.

Fridays House Committee 15.00–16.00
The House Committee is based on supporting the participation of young people and increasing their opportunities to influence the activities of the youth centre. The committee plans various events and develops building activities from the perspective of children and young people. The House Committee meets in the premises of the youth centre. The activities are free of charge and there is no need to register in advance. More information from Iida!

POP UP sports club (day and time varies weekly)
In the sports club, children can play together games or play floorball/football, etc. The club is free of charge.