STADIN NUORISOSEURAT RY YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 22.11.2022 klo 18.00

Stadin Nuorisoseurat ry:n johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet Stadin Nuorisoseurat ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

 tiistaina 22.11.2022 kello 18.00 alkaen Tikkurilassa (Vernissakatu 8A, 01300 Vantaa) tai etäyhteydellä Teamsin kautta.

Mikäli osallistut kokoukseen etänä, ilmoittaudu kokoukseen 21.11. mennessä osoitteeseen iija.filen@nuorisoseurat.fi

 Ilmoittautuneille lähetetään kokouslinkki ja ohjeet mahdollisen äänestyksen varalle sähköpostilla.

Kokouskutsu on julkaistu Stadin Nuorisoseurojen Internet -sivuilla 10.11.2022, josta myös muut kokousmateriaalit löytyvät. Lisäksi kutsu on lähetetty sähköpostilla nuorisoseurarekisterissä oleville puheenjohtajille ja sihteereille.

Seurojen kokousedustajien määrän määrittelevät säännöt. Kaikilla äänivaltaa käyttävillä kokousedustajilla tulee olla valtakirja seuralta.

Yhdistyksen kokouksiin on kullakin paikallisella rekisteröidyllä jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja sekä lisäksi yksi äänivaltainen edustaja jäsenyhdistyksen alle 16-vuotiaiden jäsenmäärän kutakin alkavaa 20-lukua kohden, kui­tenkin enintään 10 edustajaa. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.”

(Stadin Nuorisoseurat ry:n säännöt, 10. §.)

Vantaalla 31.10.2022

Stadin Nuorisoseurat ry

Sini Hirvonen                                                               Iija Filén

Puheenjohtaja                                                            Sihteeri

Materiaalit:

Kokouskutsu

Esityslista

Valtakirja

Toimintasuunnitelma 2023

Talousarvio 2023